Komisja ds. Edukacji | Wojciech Dorżynkiewicz

Komisja ds. Edukacji

Komisje Rady Miasta Szczecin VII Kadencji

Nazwa komisji: Komisja ds. Edukacji
Rodzaj komisji: Stała
Data powołania: 2014/12/08
Uchwała: Uchwała Nr I/3/14
Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  1. funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
  2. zagadnień związanych z edukacją dzieci i młodzieży,
  3. bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
  4. wspierania rozwoju kadr pedagogicznych,
  5. inwestycji oświatowych,
  6. przekształceń programowych, strukturalnych i własnościowych placówek oświatowych,
  7. systemu promocji najzdolniejszych uczniów i najlepszych pedagogów,
  8. funkcjonowania pozaszkolnych placówek oświatowych,