Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej | Wojciech Dorżynkiewicz

Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej

 

Komisje Rady Miasta Szczecin VII Kadencji

Nazwa komisji: Komisja ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej
Rodzaj komisji: Stała
Data powołania: 2014/12/08
Uchwała: Uchwała Nr I/3/14
Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 1. nadzoru nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe,
 2. opiniowania działań związanych z pozyskiwaniem inwestorów,
 3. współpracy z samorządami gospodarczymi,
 4. nadzoru nad działalnością Miasta w związkach i stowarzyszeniach komunalnych,
 5. tworzenia polityki preferencji dla lokalnych podmiotów gospodarczych,
 6. kształtowania polityki morskiej Miasta i nadzór nad jej realizacją,
 7. tworzenia polityki i nadzór nad współpracą z instytucjami zagranicznymi,
 8. nadzoru nad spółkami gminnymi,
 9. nadzoru nad polityką w zakresie targowisk i lokali użytkowych,
 10. reklam na mieniu komunalnym i w pasie drogowym,
 11. wypracowania polityki gospodarczej umożliwiającej rozwój turystyki w mieście Szczecin,
 12. kształtowania polityki promocyjnej Miasta, w tym promocji turystyki;