Zatrzymajmy likwidację linii pośpiesznych! Podpisz petycję do prezydenta Krzystka! | Wojciech Dorżynkiewicz

Zatrzymajmy likwidację linii pośpiesznych! Podpisz petycję do prezydenta Krzystka!

Prezydent Krzystek od 1 września chce zlikwidować linie pośpieszne D i E oraz znacząco ograniczyć kursowanie linii A i B. To bardzo zła decyzja dla mieszkańców Prawobrzeża. Podpisz petycję o zatrzymanie tych niekorzystnych zmian!

Przygotowałem projekt uchwały, który ma na celu zachowanie normalnej częstotliwości kursów linii pośpiesznych. Mam nadzieję, że uchwała będzie głosowana na sesji, która ma się odbyć 28 sierpnia i że radni pozytywnie przychylą się do mojej inicjatywy.

Jednak sama uchwała może nie wystarczyć. Dlatego przygotowałem petycję do prezydenta Krzystka, którą może podpisać każdy mieszkaniec naszego miasta. Zachęcam do zapoznania się z petycją (jest na samym dole wpisu) i podpisania się pod nią. Petycja wraz z "elektronicznymi" podpisami trafi do prezydenta 28 sierpnia. Zachęcam do przekazywania informacji o tej akcji!

Dlaczego musimy zachować linie pośpieszne?

  • Brak linii D i E oraz tak znaczące ograniczenie linii A i B spowoduje znaczący spadek komfortu jazdy tymi liniami. Autobusy w szczycie już teraz są mocno zatłoczone, a co dopiero będzie po 1 września?
  • Liniami A i B można bezprzesiadkowo z Bukowego, Majowego i Słonecznego dojechać na Plac Rodła i Niebuszewo. Dla osób, które dojeżdżają tam do pracy to najszybszy środek transportu
  • Cena biletów i sieciówek na pośpiechy pozostaje bez zmian. Dlaczego mamy tyle samo płacić za znacznie gorszą usługę?
  • Pętla tramwajowa przy ul. Turkusowej jest niekorzystnie położona dla mieszkańców Majowego, Bukowego i znacznej części Słonecznego. Mieszkańcom z tych terenów nie opłaca się korzystać z SST.

Poprzyj petycję!

Jeśli jako mieszkańcy sprzeciwimy się zamiarom likwidacji linii pośpiesznych to wierzę, że uda nam się zatrzymać te niekorzystne dla nas zmiany. Zachęcam do podpisania petycji! .

Aby poprzeć petycję wystarczy pod jej tekstem wpisać swoje imię i nazwisko oraz swój adres mailowy oraz nacisnąć przycisk "wyślij". Trafi ona bezpośrednio do prezydenta Miasta Szczecin.

Treść petycji:

Szanowny Panie Prezydencie,
jako mieszkaniec Prawobrzeża nie zgadzam się na likwidację linii pośpiesznej D i E oraz ograniczenie częstotliwości kursowania linii A i B. Wprowadzane przez Pana zmiany przyczynią się do gorszego dostępu mieszkańców Prawobrzeża do komunikacji miejskiej i znacząco obniżą nam komfort podróży.

Z linii A, B, D i E każdego dnia korzysta tysiące mieszkańców naszej dzielnicy. Mimo, że bilety i sieciówki na "pośpiechy" są dwa razy droższe to w godzinach szczytu autobusy zawsze są pełne. Dla wielu mieszkańców jest to najszybsza i najwygodniejsza możliwość dotarcia do pracy, do szkoły lub sklepów w centrum miasta.

Ta zmiana to kolejny krok degradacji Prawobrzeża i jego mieszkańców. Już teraz wielu naszych sąsiadów, znajomych mówi, że Prawobrzeże to zapomniana dzielnica. Wprowadzone przez Pana zmiany tylko utrwalą ten pogląd.

Powinniśmy rozwijać komunikację miejską, a nie ją ograniczać. Likwidacja linii pośpiesznych przełoży się na większą liczbę samochodów na naszych drogach, większe korki, hałas i zanieczyszczenie powietrza. Nie zgadzamy się na to. 

W związku z powyższym apeluje o to, aby wycofał się Pan z zamiaru likwidacji linii D i E oraz zmniejszenia częstotliwości kursów linii A i B. 

Z wyrazami szacunku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane tu podane posłużą w celu przedstawienia prezydentowi Krzystkowi listy zawierającej imiona i nazwiska osób popierających petycję.

No Comments Yet.

Leave a comment