Co dalej z rynkiem w Dąbiu i Centrum Kultury na Prawobrzeżu? | Wojciech Dorżynkiewicz

Co dalej z rynkiem w Dąbiu i Centrum Kultury na Prawobrzeżu?

W tym tygodniu w efekcie podjętych przeze mnie działań wraz z innymi radnymi będziemy zajmować się sprawą wypowiedzenia dzierżawy kupcom z targowiska w Dąbiu oraz budową na Prawobrzeżu Centrum Kultury.

Czy uda się ocalić rynek w Dąbiu?

Dwa tygodnie temu zgłosili się do mnie przedstawiciele kupców ze spółki Rynek Dąbie. Spółka zrzesza osoby handlujące na terenie targowiska przy ul. Emilii Gierczak. W lipcu 2015 roku kupcy zawarli z miastem umowę dzierżawy terenu, na którym znajduje się rynek. Umowa przewidywała, że spółka do końca marca 2016 roku zmodernizuje cały ten teren i wybuduje nowe targowisko. Z przekazanych mi przez prezes spółki informacji wynika, że czas ten okazał się zbyt krótki na przeprowadzenie tak dużej inwestycji. Z tego powodu w listopadzie kupcy poprosili Urząd Miasta o wydłużenie umowy na budowę nowego targowiska. Prezydent Kądziołka w styczniu zgodził się na wydłużenie tego okresu, ale dwa tygodnie później wypowiedział im umowę. Kupcy mają opuścić teren targowiska do końca września 2016 roku.

Sprawa rynku w Dąbiu pokazuje jak w naszym mieście traktuje się osoby, które chcą inwestować i rozwijać swoje mniejsze i większe firmy. Uważam, że jeśli kupcy ze spółki Rynek Dąbie są wiarygodnymi inwestorami i mają fundusze na modernizację targowiska, to miasto powinno zrobić wszystko, aby im pomóc.

Poleciłem przedstawicielom spółki rozesłanie pełnej informacji do wszystkich radnych i mediów. Sprawą zainteresowałem radnego Bazylego Barana, który jest przewodniczącym komisji ds. rozwoju, promocji i gospodarki morskiej. Dzięki temu sprawa kupców będzie omawiana przez nas radnych na komisji we wtorek 23 lutego o 8:30. Mam nadzieję, że uda się ocalić ryneczek w Dąbiu.

Kolejny krok w sprawie budowy Centrum Kultury na Prawobrzeżu.

W grudniu 2015 roku na komisji ds. kultury zajmowaliśmy się kwestią wybudowania na Prawobrzeżu nowoczesnej mediateki i centrum kultury. Do sprawy mieliśmy wrócić w styczniu, ale z różnych powodów komisja była odwlekana. Postanowiłem przyśpieszyć działania radnych i razem ze znajomymi napisaliśmy do prezydenta Piotra Krzystka i radnych miasta list otwarty , w którym apelowaliśmy o jak najszybsze zajęcie się tematem budowy na Prawobrzeżu Centrum Kultury. Pod listem podpisało się ponad 200 mieszkańców. Dzięki temu w środę na komisji ds. kultury będziemy rozmawiać o naszej inicjatywie. Liczę na to, że na komisji uda się zabezpieczyć pieniądze na dokonanie analizy budowy takiego centrum na Prawobrzeżu. Będzie to kolejny krok ku jego powstaniu.

No Comments Yet.

Leave a comment