156026787_4165812136764305_6566216910155946588_n

Dbamy o nasze dziedzictwo

Remontujemy Ogród w Przelewicach!

Przejęliśmy od gminy Przelewice Ogród Dendrologiczny, aby zrobić z tego miejsca na nowo perełkę naszego regionu.

Obecnie prowadzimy tu prace inwestycyjne. Koniec inwestycji już bliski!

W pałacu powstanie nowoczesna baza hotelowo-szkoleniowo-konferencyjna z zapleczem gastronomicznym. Budynek dworu będzie wykorzystywany przez administrację ogrodu. Oranżeria zostanie przystosowana do celów edukacyjnych (m.in. możliwa będzie organizacja tzw. zielonych szkół), kulturalnych czy wystawienniczych. W spichlerzu zostaną zlokalizowane pomieszczenia biurowe, wystawiennicze i konferencyjne. Rozlewnia będzie dostosowana do pełnienia funkcji „laboratorium kuchennego”. Teren folwarku zostanie objęty monitoringiem.

Obszar niezabudowany będzie zagospodarowany tak, aby mogły się tu odbywać targi, pikniki, festiwale, koncerty, wystawy, ekspozycje, czy też wszelkiego rodzaju zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów.

W obrębie ogrodu zostaną przeprowadzone prace służące zarówno zabezpieczeniu zabytkowego charakteru i formy okazów flory, jak i stworzeniu atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej rekreacji, odpoczynkowi i edukacji. Wprowadzone zostaną nowe, współczesne formy elementów małej architektury, zbudowane zostaną m.in. altanki, wiaty, tarasy widokowe, plac zabaw, miejsca na ogniska, ogólnodostępne toalety. Dodatkowo będzie wykonana iluminacja części istniejących ścieżek oraz zieleni wysokiej. Wyremontowane zostaną domek japoński oraz szałas pasterski.

Zakończenie inwestycji obejmującej rewitalizację pałacu, dworu, oranżerii, spichlerza oraz przeprowadzenie prac na terenie ogrodu, planowane jest na październik 2023 r. Koszt tych prac, blisko 57 mln zł, zostanie pokryty ze środków z budżetu województwa. W kolejnych latach planowana jest modernizacja następnych obiektów, m.in. mleczarni, obory, stodoły, odrestaurowanie mauzoleum i stajni.

zobacz co zrobiłem

Walczę o Szczecin!

Przez pięć lat realizowałem swój program wyborczy i spełniałem złożone obietnice. Zobacz co udało się zrobić.